top of page

Articulatietherapie is voor jong en oud. Dit volg je  wanneer je moeilijkheden hebt met uitspreken van bepaalde letters. 

Bv. de /r/ rolt onvoldoende, de /s/ wordt tussen of tegen de tanden geplaatst, de /t/ heeft een extra kaakbeweging, /t/ wordt vervangen door een /k/,....  

bottom of page